Picnic in a Miao village 

苗家野餐 

苗族のピクニック 

作者:罗梦川

2006年9月20日,广西融水苗族自治县杆洞乡,2名苗家女在吃野餐时碰杯。

 

票数:0

您已经对本摄影作品投过票!

分享到: 更多

 


用户昵称:  
评论内容:  
用户验证:    看不清?